Inträdesbiljett. Ref 1
Inträdesbiljett. Ref 1
MC, cyklar på Hälsingborgs tekniska museum.
Farfars motorcyklar, trampcyklar

Text och bild Björn Bellander. Bilder aktuella 2010
Tillbaka  English version

Ägaren Bengt Strand har i augusti 2012 avlidit och museet är stängt. Se artikel
sedan 060110
Uppdaterad
2021-06-15
© Björn Bellander

 

Archimedes  AJS  BSA  Bayliss-Thomas  Cleveland  DKW  Excelsior GB  Excelsior USA  Eiber  FN  Henderson  Harley Davidsson

  Titta också i dessa webbsidor
Farfars bilar.
Farfars bilar galleri. Farfars motorcyklar galleri.

Husqvarna  Indian  Matchless NSU/Neckarsulm Nimbus Okand  Raleigh  Rex Rolls  Royal Enfield  Shaw Scott Supreme   Sun Suecia Thulin Victoria Lank
Sid 1

Skapad 101024

Tillbaka


English version

Rolls cykel mfl

Kardandriven cykel. Ref 1
Kardandriven cykel
Kardandriven cykel. Ref 1
Kardandriven cykel

Länkar

Wiki Rolls Royce

Charles Rolls

Rolls Flying accident

Rolls records

Cykelhistoriska Sverige

Cykel märkt med namnet Rolls. Ref 1
Cykel märkt med namnet Rolls. Ref 1

Notera kedjans delning. Ref 1 Amerikansk kardandriven cykel. Ref 1 Upp och ned trampare med hävstång. Ref 1 Amerikansk kardandriven cykel. Ref 1

 Notera kedjans delning. Ref 1, Amerikansk kardandriven cykel. Ref 1, Upp och ned trampare med hävstång. Ref 1, Amerikansk kardandriven cykel. Ref 1

Ända sedan jag läste om Bröderna Ljungström och deras uppfinningar, där Birger i början av sin karriär uppfann frinavet vilket var en nödvändighet till hans framdrivning av en cykel, har jag intresserat mig för dessa "udda" konstruktioner. Denna byggdes senare i över 2000 exemplar under namnet Svea. En sådan cykel finns att se på Rydaholms museum. En bild finns även på min sida om Lokmuseet. Alla andra varianter av cyklar kan ses här på detta prylmuseum. Kardandrivna. främst amerikanska, upp och ned trampare med hävstångsteknik samt även kedjedrivna från tiden då en kedja ännu ej blivit standardiserad.
Cykeln på stora bilden heter visserligen Rolls, men om den har något samband med Charles Rolls har jag inget belägg för.

 Sid 2

Tillbaka


English version

Shaw USA

 


Shaw info. Ref 1
Shaw info.
Närbild på motor. Ref 1
Närbild på motor.

Länkar

Shaw motorcycles

 

Shaw. Ref 1

Shaw USA

Shaw fanns i England men var troligen försedd med en Amerikansk motor från Shaw i Kansas. Motorn var på 2½ hk med snarkventil. Normalt hade den en rörformad tank i koppar/mässing. Denna cykel är en Amerikansk Shaw modell H Super 3 hk. Observera förgasarens konstruktion.


 Sid 3

Tillbaka

English version

Henderson
Exelsior USA


Bilden vill visa den mekaniska överföringen till förgasaren. Ref 1
Bilden vill visa den mekaniska överföringen till förgasaren.

Länkar

Henderson hall of fame
Henderson. Ref 1
Henderson. Ref 1
Excelsior. Amerikansk. Ref 1
Excelsior. Amerikansk. Ref 1
Henderson/Excelsior USA

William Henderson var en av bröderna vars far var vice president i Winton Motor Car Company. Här fick William sin utbildning och intresserade sig för motorcyklar.

Hans far var inte alls road av detta hans intresse utan menade att det fanns inga pengar i den verksamheten. Trots detta fick han pengar från sin far att starta sitt företag Henderson & Co. Här byggde han sin fyrcylindriga motor vilken monterades i en mc ram.

Produktionen var dock blygsam och när hans koncept började slå igenom insåg han att man behövde mer kapital och produktionsresurser. Han sålde därför sin motorcykelkonstruktion till Excelsior i Chicago. Se cykeln på föregående bild.

William blev här chefs ingenjör. Men mot slutet av 1918 tröttnade bröderna på Excelsior och startade sitt eget företag ACE i Philadelphia.

Här byggde han 1919 en ny fyrcylindrig motorcykel som inte fick ha något gemensamt med hans gamla konstruktion. Det lyckades bra och framtiden såg ljus ut. Dock omkom William i en bilolycka 1922 då en annan bil körde på hans motorcykel vid en testkörning. Detta kom mycket olägligt då man just var färdig att lansera flera nya modeller.

Nu visade det sig hur viktig William var för företaget då det sakta gick  utför för ACE. Till slut såg man ingen annan råd än att sälja och det blev Indian som 1926 köpte tillverkningsrätterna. Hendersons mc byggdes nu med namnet Indian fram till 1943.

Hos Henderson arbetade en svensk med tävlingsorganisation, Helmer Pettersson. Han skulle senare på 30, 40 och 50-talet vara med att ta fram Volvo och även PV 444.

Fick ett mail (okt 2020) från Njall Gunnlaugsson Island, om denna Excelsior, med detta innehåll.
I recently discovered an old photo of one of the oldest motorcycle in Iceland, a 1914-15 V2 as one in Bengs Strands Museum. The reason for why I am interested in that bike is the fact that the bike on picture was owned by a swedish immigrant (Ossari Westlund), who sold it to somebody in Malmö on his joerney through Scandinavia in 1921. I know for records that the Vin number of that particlar machine (in Iceland) is 96061 so I would like to ask, if it is possible to know the Vin number of that particlar machine (in Sweden is the same).

 Sid 4

English version

Tillbaka

Excelsior GB
Bayliss-Thomas
 


Länkar

Thomas Bayliss

Excelsior Motor Co


Excelsior motorcycles

Welbike

Modeller

Exelsior troligen den Engelska modellen. Ref 1
Excelsior troligen den Engelska modellen. Ref 1
 
Excelsior GB

Detta märke, Excelsior, har utvecklats genom den kända proceduren att ett företag startades, som producerade cyklar 1874. Den visadecykeln säkerligen ett hembygge med Excelsior motorn.

Detta gick över till att montera motorcyklar 1896. Man var tidigt involverad i tävlingsverksamhet tillsammans med ett av de äldsta mc företagen som fanns i England. 1910 bytte man namnet Bayliss till Excelsior Motor Company.

När export till Europa kom igång var man tvungna att byta tillbaka till namnet Bayliss då Exelsior redan fanns i Amerika, Tyskland och Belgien. 1935 gjorde man en mycket populär modell som kallades för Manxman. Blanda inte ihop med Norton Manx. Denna cykel erbjöds med 250 cc eller 350 cc motor.

1940 tog man fram den mini mc för fallskärmstrupperna som blev mycket omdiskuterad om den var till nytta eller besvär.

Tillverkningen av mc upphörde 1965 därefter kom en övergångsperiod då man tillverkade tillbehör och reservdelar.

En tidig Bayliss-Thomas. Ref 1
En tidig Bayliss-Thomas. Ref 1

Bayliss Thomas 1919 - 1930 Bilar byggdes 1922 - 1928
Excelsior 1896 - 1965

Företaget startade 1874 av John Thomas Bayliss. Samtidigt gick man ihop med Penny Farthing Bikes och kallade sig Excelsior. Företaget tillverkade nu både bilar och mc.

Då namnet Excelsior redan fanns i Belgien, Tyskland och Amerika var man tvungen ge den att annat namn, nämligen Bayliss Thomas. Se även under Excelsior.

1920 togs företaget över av R Walker & Sons i Birmingham. Man tillverkade inte sin egen motor utan cyklarna försågs med många olika märken som fanns att köpa på marknaden. T.ex. Blackburn, JAP och Villiers.

Man hade även en billighets cykel som hette Monarch. Märket Excelsior fanns även i Amerika.

Under WWII byggde man även en lättare cykel att användas av fallskärmstrupperna med namnet Welbike.

 Sid 5

English version

Tillbaka

Scott England


Scott 1929 på MC Collection Stockholm. Ref 1
 Scott 1929 på MC Collection Stockholm.

Länkar

Scott TT

Scott wikipedia

En tidig Scott. Ref 1
En tidig Scott. Ref 1
 
Scott ca 1900

Konstruktören till Scott motorcyklar var Alfred Angas Scott. Det var en engelsk uppfinnare som hade en mängd patent. MC:s började tillverkas kring 1900.

De tillverkades från början av 1920-talet och hade ett udda utförande för denna tid. Motorn var en 2 cylinders 2 takts motor som var vattenkyld.

Vattnet cirkulerade med termosiphon principen. Alfred dog dock redan 1923 och den specifika Scott utvecklingen avtog snabbt.

Den enda tävlingsframgången var TT 1914 Isle of Man med en 3:dje plats. Då cykeln var, jämförbart med andra, mycket dyr kom man i ekonomiska svårigheter och tillverkningen upphörde vid WWII utbrott.

1950 köptes rättigheterna av Aerco och de tillverkade 1956 Birmingham Scott.


 Sid 6

English version

Tillbaka

Archimedes Sverige

Info blad. Ref 1
Info blad.Förgasararrangemang. Ref 1
Förgasararrangemang. Info. Ref 1
Info.

Länkar

Archimedes balansmotor

Bröderna Hult

Marinmotor museum

Christineholms gard
 

Archimedes hjälpmotor. Ref 1
Archimedes hjälpmotor. Troligen hembygge. Ref 1
 
Bengts Strand prylsamling förtjänar egentligen större uppmärksamhet.

Han har sparat mängder med ursprungliga produkter. Dessa finns ej omnämnda på internet och måste således vara mycket sällsynta och ursprungliga. Denna hjälpmotor kan vara en av de tänkta produkterna efter det att man hade kopierat och förbättrat den importerade Evinrude motorn 1911.

Motorn kallades i sitt utförande för en balansmotor då den var befriad från vibrationer pga de motgående cylindrarna.

Som vanligt var det två bröder, Hult, som med snille och framåtanda konstruerade denna typ av motor. För att lansera motorn startade de AB Archimedes i Stockholm 1907.

Båda kom från Sörmland där deras far arbetade på Christineholms gård som smed. Båda flyttade till Stockholm där en snart fick arbete hos AB Separator och den andra hos Palmcrantz Vapenfabrik. Båda började snart på Separator. Palmcrantz var den firma som senare tillverkade Ljungströms cykel med frinav. Den ena brodern, Carl Alrik Hult läste Engelska och emigrerade till Amerika där han fick större möjligheter till sina idéer. Här fick han flera patent på en ny typ av cream separator.

Efter sina sejourer i Amerika kom båda hem och startade flera bolag som skulle utveckla deras uppfinningar, bl.a. AB Archimedes 1907.

Deras produkt var en förbättrad Evinrudemotor för utombordsbruk. Den sk balansmotorn.

Denna motor sålde bra i hela världen och genom ständiga förbättringar lyckades man hålla sig kvar på marknaden. Man fick dock en svår ekonomisk period under WWI.

Båda bröderna var lika framstående som Ljungströmbröderna, och startade företag för varje uppfinning man gjorde. Den främsta var pump- separatorn som sedan såldes till Separator för 10 millioner. En ofantligt summa på den tiden.
Man levde bra på produktionen av balansmotorn medan all annan tid lades ned på deras uppfinningar.

Den lilla hjälpmotorn, på bilden, är säkerligen en lokal smeds arbete att göra en produkt att sälja. Kanske på uppdrag av Hult
Konstruktionen blev nog inte så lyckad med ett gummibelagt drivhjul mot bakre fälgen, som var gjord av trä.

Mail om bilden.

Hello Bjorn,
On your website I found a picture of the Archimdes motorcycle. Are you familiar with this motorcycle?
I have a patent from the Hult brothers about this motorcycle. Nevertheless I presume the Archimedes in the picture is not a real Archimedes but a mixture of an Archimedes and a Johnson Motor Wheel. Greetings from Holland.

Denna motor som drev en axel från motorns vevaxel över en kedja. Konstruktioner från tiden före 1912 är svåra att skilja från hembyggen och eventuella prov produkter. Själva motorn behöver inte vara en av Archimedes byggd del utan man kan ha tagit ett Johnson Motor Wheel. Det stora praktiska problemet var nog att man inte hade någon koppling.

Den första balansmotorn såldes 1912 som båtmotor. All senare produktion i Sverige av utombordsmotorer kan hänföras till Bröderna Hults grundkoncept med sin balansmotor.

Läs gärna länken bröderna Hult som berättar mer.


 Sid 7

English version

Tillbaka

Victoria 1939

Victoria 1939. Ref 1
Victoria 1939.


Länkar

Victoria KR15

Victoria 1939. Ref 1
Victoria 1939. Ref 1
 
Victoria V99 Fix
Victoria var ett företag i Nürnberg som tillverkade motorcyklar med motorer från utomstående tillverkare som FN eller Minerva. Tillverkningen varade från 1901 till ca 1966 då sammanslagningar ägde rum och märket lades ned.
Märkets guldperiod varade mellan 1920 och 1939. Efter WWII övergick man till att producera mopeder och motorer till dessa. Dessa små motorer var mycket populära och lätt att trimma. Man gjorde en sådan för rekordslagning. Se Rydaholms museum
Om Victoria se MCHK tidningen se 2.2012.

 Sid 8

English version

Tillbaka

DKW


DKW. Ref 1
DKW.

DKW. Ref 1
DKW. Notera avgasrörets volym vid cylindern. Ref 1
 
DKW 1916-
DKW som är ett namn uttytt "Dampf-Kraft-Wagen" är ett märke som startades 1916 av dansken Jörgen Skafte Rasmussen som byggde från 1920 lätta motorcyklar med 2-taks motor. Under mellankrigsperioden var DKW värdens största motorcykeltillverkare. Efter kriget då DKW hamnade i östzonen byttes namnet till MZ. Jämför med BMW.
Namnet DKW fick inte Östtyskland använda. 1949 började man i Ingolstadt, idag säte för Auto-Union, att tillverka MC. På 50-talet tog andra tillverkare fram flera kända modeller som kopierades och såldes nästan intakta. T.ex. RT 125 kopierades till BSA Bantam. Ett flertal fusioner kom. Dessa avslutades och DKW som märke är idag borta men ersatt av Auto-Union under VAG koncernens ledning 1964. Från 1990 fasades 2-takts motorn ut.

 Sid 9

English version

Tillbaka

Thulin

Thulin 1000 cc. Ref 33
Thulin 1000 cc.

Länkar

Enoch Thulin

Landskrona museum

Thulin 7 hk 350 cc. Ref 1
Thulin 7 hk 350 cc. Ref 1
 
Motorcyklarna.
Lilla bilden, med tillstånd, tagen ur Gert Ekströms bok Svensk Motorcykelhistoria.

Konstruktör av motorcyklarna var Thord Ångström. De var färdiga 1919 ritningsmässigt och för leverans 1920.
1923 kom den lilla med 350 cc. De tidigare var på 1000 cc och 570 cc. När jag 2010 besökte museet Teknik på Farfars tid i Helsingborg hängde under taket, ovanstående reklambild av en Thulinmotorcykel. Det är troligen samma bild som MCIII på 7 hk. Inga överlevande exemplar lär finnas av de ca 12 exemplar som byggdes..

 Sid 10

English version

Tillbaka

Matchless
 

Länkar

Matchless historia

Matchless. Ref 1
Matchless. Ref 1
 
Matchless 1904-

Många mc-ägare blir otroligt märkestrogna. Detta gäller speciellt Matchless  (M), Ariel och AJS ägare. Dessa märken slogs ju senare ihop till AMC.

Det är tydligt att M hade mycket pengar för man satsade på expansion genom att köpa upp andra tillverkare. Vanligtvis blev det så att de uppköpta behöll sin identitet några år.

Det var så att varje tillverkare hade någon bra sak som då M lade beslag på. Annars började M som nästan alla med cykeltillverkning, hjälpmotor och trehjuling 1904.

Dock kom inte namnet M till förrän 1926, efter grundaren H.H. Colliers död. Den första egna motorn kom 1923. Innan hade man mest koncentrerat sig på JAP-motorer, Blackburn

och MAG, de flesta i V-twin utförande.

Mellankrigsperioden rullade på och 1931 tog man över AJS. 1935 kom den första G-modellen, en beteckning man använde sig av i fortsättningen tillsammans med ett nr.

Mitt under kriget fick man order på en militärmodell, något men inte hade fått innan. Man tog då fram sin G3 som erbjudits redan 1939. Vid krigsslutet hade man tillverkat ca 80000 st av denna modell. Under 50-talet kom G9, G45 tävlingsmaskin, G11, G2, G12, G80 och firman tog över Norton, James, och Francis-Barnett. 1966 blev det pengabrist och en rekonstruktion kom till. Namnet ändrades till Norton Villiers.

Matchless hybrider såldes några år innan, även Norton-Villiers somnade in för att återuppstå på nostalgi marknaden.


 Sid 11

English version

Tillbaka

Nimbus

Nimbus fotograferad i Mariefred 2004 på en träff. Ref1
Nimbus fotograferad i Mariefred 2004 på en träff.

Länkar

Nimbus

MC Museet Sura

Nimbus. Ref 1
Nimbus. Ref 1

Nimbus 1920-1957 Danmark.
Fisker & Nielsen var Danmark största mc tillverkare någonsin. Man satsade endast på en modell med ram av pressade plåtprofilen av fjäder stål som var nitade ihop. Motorn var en luftkyld 4 cylinders med toppventiler i vinkel.


 Sid 12

English version

Tillbaka

Harley Davidsson

Harley Davidsson. Ref 1
 Harley Davidsson.

Länkar

Harley History

Harley Davidsson. Ref 1
Harley Davidsson. Ref 1
 
Harley Davidsson 1903 -
1953 höll det på att alldeles gå fel för HD då Norton var namnet på Daytona Show.

Detta kunde inte HD acceptera utan man gav sin testförare Paul Goldsmith order att ta igen rekordet med en 37 hk genom att höja rekordet för högsta hasighet med 42 km/tim. HD skapades dock långt innan då de 2 ungdomskamraterna William Harley och Artur Davidsson började tillverka motorcyklar i Milwaukee.

De var en lyckad kombination som utvecklade, redan efter några år, en V-twin, en layout som skulle bestå. Man förstod att för att sälja måste man ha många återförsäljare och det skapade man. Redan 1912 hade man över 200 st i Amerika. Modellerna avlöste varandra men motortyp och layout var densamma. Reklammässigt satsade man på den typ av tävlingar som förekom i Amerika.

Dirt Track och Hill Climb.

Här kunde inte de Brittiska fabrikaten göra sig gällande. HD:s enda motpol var Indian, men det märket lades ned 1953.

Den mesta motorn skapades 1926 och var kvar i produktion ändas till 1972. American Machinery Foundry köpte bolaget 1969 då man kom i svårigheter pga US Tariff Commission. Bolaget drog ned på antalet anställda och kom i konflikt med dem.

Kvalitén sjönk drastiskt och cykeln fick öknamnet "Hardly ablesome". AMF sålde 1981 och HD fick åter igen tillbaka sitt goda ryckte. Nya modeller utvecklades med bakgrund av den nostalgi som man hade. Idag säljer man cykeln med ett betydligt högre pris än vad de Japanska tar ut och ändå har man full efterfrågan.


 Sid 13

English version

Tillbaka

NSU/Neckarsulm

NSU. Ref 1
NSU.

Länkar

Torsongs MC Museum

NSU. Ref 1
NSU. Ref 1
 
På 1930-talet var NSU Europas största tillverkare av motorcyklar. Dock började man år 1900 från den dåvarande Neckarsulm Strickmachinen Union att utveckla motorcyklar. Den visade MC:n troligen en ombyggd NSU. Se framgaffel och bakhjulsfjädring som inte finns på någoncykel på NSU-museet.

Det gamla namnet blev först Neckarsulm Fahrradwerke, men det ansåg vara lika dåligt som stickmaskin varianten. Det blev alltså NSU. Jämför Yamaha som från början var ett företag som tillverkade musikinstrument. Suzuki var ett textilföretag.

Under mellankrigsperioden tillverkade man en motorcykelliknande bandvagn försedd med Opel motor. Det var den som alldeles efter kriget hjälpte bönderna på åkrarna att bärga skörden, då traktorerna hade konfiskerats av ryska militären. Se Sinsheim militar.
I början använde man Zedel V-twin motorer men tyckte inte de var bra så man gjorde sin egen. På 50-talet var man mycket inblandad i tävlings och rekordslagning och byggde speciella modeller för detta.

 Dessutom producerade man sin egen scooter och licensbyggde Lambretta och Vespa. På 60-talet skaffade man sig licens på Wankel motorn vilken man utvecklade och producerade MC.s och bilar på detta koncept.

Detta kostade NSU massor med pengar och var den direkta orsaken till att NSU kom på obestånd och WV-Porsche köpte upp företaget.

Idag är de ärevördiga fabrikslokalerna, som klarade sig genom kriget ganska bra, delvis ett av de finaste museerna. Dessutom är lokalerna bostäder.


 Sid 14

English version

Tillbaka

AJS


Länkar
 

AJS History

A.J. Stevens

AJS Motorcycles

AJS Vintage

 

AJS på Teknik på farfars tid. Ref 1
AJS på Teknik på farfars tid.

AJS. Ref 1
AJS. Ref 1
 
AJS

Den cykel som visas på denna bild är från början av ägarfamiljen Stevens produktion på 10-talet eller ett hembygge med AJS delar.

1931 kom A.J Stevens Motorcycle Ltd. Wolverhampton i ekonomiska svårigheter och köptes upp av Collier & Co i London. Dessa tillverkade Matchless motorcyklar.

Men mycket hade ju hänt före detta. Redan 1874 registrerades Joseph Stevens & Co. Det var ett företag som tillverkade alla sorters skruvar och mindre detaljer i järn och mässing. Förutsättningarna var alltså perfekta för att man, när explosionsmotorn kom skulle kunna sätta igång att tillverka något slags fordon.

Familjen var stor med 9 barn och även i föregående generation var det gott om arvingar. Man skall också veta att en tillverkare på denna tid måste kunna gör alla sorters specialgängor då gängstandard för Whitfords gänga inte blev officiell standard förrän 1841 och i allmänt bruk ca 1860. Gängor var mycket viktiga från den tidens spinnerimaskiner.

Äldste sonen Harry var den som skulle sätta fart på firman i rikting mot motorfordon. Han importerade en motor från Amerika 1894 som hette Mitchell. Denna motor var inte bättre än att den fungerade ibland.

Detta passade inte den krävande ingenjörerna Stevens. Alltså måste man förbättra den. Detta arbete sattes igång och 1897 var man färdiga med en förbättrad motor som gav 1.75 hp.

Man förstod att med hjälp av motorer kunde man driva många olika sorters maskiner i en verkstad. Harry däremot såg man potentialen i att montera motorer på cyklar som vid denna tid var mycket populära.

Man startade nu en firma som skulle ta hand om detta. Stevens Motor Manufacturing Co. I deras gamla verkstad fanns en BSA cykel. På denna monterade man Mitchell motorn för att testa sina ideer. Under tiden levererade man den förbättrade motorn till Wearwell Cycle Co dit man också levererade mängder av detaljer som ekrar, skruvar och andra detaljer till trampcyklar..

Denna firma drevs av William Clark som förstod att han kunde tjäna mer pengar om han sålde cyklar med monterad motor. Stevens Motor fick order om leverans av motorer sedan man visat upp BSA-cykeln.

Den cykel som  nu såldes kallades för Wearwell-Stevens Motor Bicycle. Den hade en mekanisk avgasventil och en automatisk insugningsventil. Från 1902 förbättrades motorn årligen och man ville nu liksom Wearwell göra sig en egen motor-cykel. Den kompletterades med en trehjuling 1903.

Under en period av nedgång i den allmänna ekonomin, blev man tvungna att skilja skruv företaget från motordelen för att det inte skulle påverkas om motor företaget skulle läggas ned. Dock klarade det sig bra tills deras största köpare Wearwell likviderades på grund av att pengar spelats bort.

Detta var orsaken till att Stevens skapade ett nytt företag som fick heta A. J. Stevens Company Ltd. Detta blev förkortat AJS. Nu rullade tillverkningen på och framgångarna på tävlingsbanan var stora. Man hade till slut 114 världs rekord med AJS cyklar.

Man beslutade också att under andra hälften av 1920 börja tillverka bilar och bussar. Detta varade fram till 1931 då depressionen slog till ordentligt om man blev tvungna att sälja AJS och företaget till Collier & Son som ägde Matchless Motor Cycles. Bil och buss tillverkningen gick till Crossley Motors. Stevens Screw Co behöll man tills vidare.

Hos Collier blev AJS det namn som användes när en tävlingsmaskin skulle säljas. Därav kom namnet att sakta dö ut på den allmänna marknaden, medan Matchless blev den cykel som gick ut i mängd.

Collier ändrade sedan sitt företags namn till AMC och senare i början av 70-talet blev det Norton Villiers. Nu svängdes sin produktionen till Cross/Scrambler maskiner under entusiasten Fluff Brown som var deras försteförare. Han son har sedan återskapat namnet AJS för att sälja allt från Touring till Cross motorcyklar.

Hur gick det nu för Skruv företaget. Familjemedlemmarna Jim och Joan beslöt att för 1991 fortsätta i liten skala som Stevens Screw Co. och detta varar tills man säljer eller lägger ned.


 Sid 15

English version

Tillbaka

BSA
Terrot ?

BSA. Ref 1
 BSA.

Länkar

BSA modeller

Bjorns BSA

BSA. Ref 1
BSA. Ref 1
 
BSA 1903-1990

Birmingham Small Arms tillverkade 10000 gevär per vecka och 145000 kulsprutor inför WWI.

Detta var ett resultat av att William III i slutet av 1600-talet förstått att han behövde en krigsindustri oberoende av utlandet. Redan 1903 byggdes den första motorcykeln, dock med motorer från Minerva i Belgien.

Dessa var gröna som blev BSA:s färg. Fram till WWII kom ett flertal olika modeller med stigande motorvolymer. Namn som Sloper, Blue Star och M-range. Den sista känd för att AAA använde den till sina sidvagnsmaskiner som support på de Engelska vägarna.

Under WWII levererade man mängder med maskiner till försvaret av modellen M20. Efter kriget tog BSA, som krigsbyte, över design avdelningen hos Adler.

Senare användes det av Ariel för att tillverka deras modell Arrow och Leader. Efter kriget tog man upp en billighetsmaskin som såldes i ca 500000 ex fram till 1963. Detta var en kopia av DKW fast vänd och omräknad till tum.

Kända namn är alla A motorer A10, A65, Gold Star, Rocket, Spitfire osv. BSA:s dalande tillverkning ledde fram till ett åtgärdspaket tillsammans med Triumph och Norton. Detta misslyckades delvis på grund av de anställda, som ville bestämma själva.

Fyra år senare startades nationellt NVT som fortsatte att tillverka reservdelar till alla kända Engelska motorcyklar.

En del nytillverkning ingick i programmet men med utländska motorer i slutet av 1990.


 Sid 16

English version

Tillbaka

Royal Enfield

Länkar

Royal Enfield Story

Royal Bullet

Royal Enfield. Ref 1
Royal Enfield. Ref 1
 
Royal Enfield 1890-

Enfield Motor hade en mer än tioårig födelseprocess med början sista årtiondet på 1800-talet. Denna slutade med konkurs 1907. Konkurser är ju en möjlighet för andra att billigt förvärva en tillverkning. Detta gjordes också av Alldays and Onions. Ett namn som antyder en importfirma.

1910 började man tillverka cyklar med, som de flesta, en importerad motor. I detta fall Motosacoche och senare JAP-motorer.

Kriget drog naturligtvis med sig en modell med sidovagn och monterad Vickers kulspruta. Mellankrigsperioden var en konsolideringstid då ett flertal olika modeller salufördes.

Depressionsperioden på 30-talet gjorde naturligtvis att försäljningen dalade, Enfield hade dock reserver och klarade denna period. Liksom BSA under 50-talet hade man en billighetsmodell i en 2-taktare på 150 cc. Men mest tillverkades 350-500 cc maskiner.

WWII såg naturligtvis en militärmaskin liksom en lättviktsmodell som kunde följa med glidflygplanen och fallskärmsjägarna.

Efterkrigsperioden visar upp och nedgång. Den mest kända modellen blev Bullet. Denna maskin skulle sedermera tillföras Indiska armén och på så sätt bevaras till eftervärden som en retromaskin.

Idag kan en nytillverkad sådan erhållas över hela världen.


 Sid 17

English version

Tillbaka

Husqvarna

Husqvarna med JAP motor. Ref 1
Husqvarna med JAP motor.Huskvarna. Ref 1
Huskvarna.
Huskvarna twin. Ref 1

Huskvarna twin


Länkar

CD:s för olika Husqvarna

Husqvarna fabriks museum

Husqvarna. Ref 1
Husqvarna. Ref 1
 
Huskvarna 1903 -

Husqvarna 1000 cc nästan en Indian eller HD, men med 30-talsteknik. Företaget började som alla andra med att sälja cyklar som sedan försågs med dagens mått mätt hjälpmotorer.

 Redan 1920 hade man sin egen 550 cc motor. Senare byggdes 1000 cc med vilken man engagerade sig i den tidens tävlingar. Mycket tack vare den genialiske motorkonstruktören Folke Mannerstedt vann man ett flertal världsmästerskap.

Under 30-talet anpassade man sig till marknadens krav på billigare maskiner och 2-takts motorer monterade i mc ramarna. Med lyckade sådana klarade man sig långt in på 50-talet. Med hjälp av världskända namn som Bill Nilsson. Håkan Carlqvist och Torsten Hallman m.fl. slog man in sig på cross marknaden med kraft.

Tyvärr köptes Husqvarna fabrikerna upp, trots ett omfattande tillverkningsprogram, av Electrolux (Werthen) som ej hade något intresse av motorcyklar varför det såldes till den Italienska tillverkaren Cagiva 1986 som även ägde märket MV Augusta.

Märket hamnade sedan i händerna först hos en Malaysisk biltillverkare, Proton, för att sedan säljas till GEVI SpA group.

Det företaget med MV Augusta som första märke strukturerade sedan om för att satsa enbart på MV Augusta, som det heter.

Man sålde då märket Huskvarna till BMW 2007. Här slutar denna historia hittills. Tyvärr är det så att sådana här försäljningar alltid leder till att, och i detta fall, Huskvarna som allmän tillverkare, att fabriken läggs ned. Endast en tillfällig bokföringsmässig höjning av finanserna för Electrolux.

Nu tillverkade man bara kylskåp och liknande för en kortare tid. Den bästa reklamen på den tiden var "Gör som Electrolux, köp Huskvarna". Dock hoppade många konstruktörer och förare av och byggde egna crossmaskiner. Husaberg! Det var dock svårt att hävda sig på köparens marknad gentemot de Japanska drakarna.

Idag återstår av de ärofulla fabrikslokalerna i Huskvarna endast ett mycket fint museum. Synd, Sverige kanske hade haft en MC tillverkare av rang.


 Sid 18

English version

Tillbaka

Rex

Rex. Ref 1
Rex.

Länkar

Svenska Rex MC

Rex Acme

Resterna av en Rex. Ref 1
Resterna av en Rex. Ref 1
 
Rex en cylinders maskiner.

Rex Acme var den Engelska versionen. De togs fram av bröderna Willim och Harold Williamson. De tillverkade först bilar i Coventry men gick över till MC 1904, med motorer från andra tillverkare. T.ex. JAP. Teleskop fjädring infördes redan 1906. 1908 lutade man cylindern för att sänka höjden på cykeln. Som tack för insatserna sparkade styrelsen bröderna 1911 och började montera motorer av egen tillverkning.


Ett tag var det gångbart att montera två avgasrör från en port. Det visade sig dock att man fick bättre drag med bara ett rör. Royal Enfield hade en sådan modell. Ägarna proppade dock igen avgasporten och körde med ett rör.

Namnet Rex fanns i många Europeiska länder. Sverige, Tyskland, Italien och i England Rex Acme.

Företaget upphörde med MC tillverkning 1933.

 Sid 19

English version

Tillbaka

Cleveland USA

Info. Ref 1
Info.


Länkar

Cleveland

4 cylinders bilder

Cleveland 1920. Ref 1
Cleveland 1920. Ref 1
 
Cleveland 1920
Motorcykeln byggdes i Amerika Ohio. 1915-1920.

Man började med att tillverka två-takts maskiner som var mycket lätta. Dessa såldes bra mest på grund av pris och att det var lätt att hantera på den tidens leriga vägar.

Senare förstärktes ramen och man ökade på cylindervolymen till 270 cc.

Den förseddes också med ljus, magneten togs bort och ersattes med batteritändning.

Några försök med 4 cylinders maskiner gjorde 1926-29. Dessa liknade mycket Hendersson och ACE.

Det sista från Cleveland var att man tog fram en 350 cc fyrtaktsmaskin som ej sålde så bra och märket försvann från marknaden.
 


 Sid 20

English version

Tillbaka

Indian

Indian. Ref 1
Indian.

Länkar

Indian history

Indian. Ref 1
Indian. Ref 1
 
Indian 1901-1953
Det var tre kompisar som slogs sig ihop. Hendee, Hedström och Henshaw. Detta var den nödvändiga blandningen av personer för att starta en tillverkning av motordrivna cyklar.

De ville se vad en sådan dög till. Dom slog sig samman. Hendee ville bygga, Hedström konstruerade och Henshaw hjälpte till.  Man var nöjd med konstruktionen och började samtidigt att marknadsföra den innan motorcykeln var klar. Detta hände i Springfield 1901.

Försäljningen gick bra. Kanske var det så att i Amerika gick allt nytt, särskilt motorfordon bra att sälja.
Länge använde man sig av en motortillverkare, Thor, men nu började man förstå att det var bättre att ha en egen motor. 

Detta hände 1907 när den första V-twinen kom. Utvecklingen gick framåt och framhjulet avfjädrades med en bladfjäder. Tävlingsverksamheten satte fart, elektriskt ljus och starter kom strax före WWI.

Detta skulle bli det enda MC-märke som kunde konkurrera med Harley Davidsson och överlevde ända till 1953. Trots många försök att komma igång genom sammanslagningar med Royal Enfield, Vincent och Matchless blev det ingen fortvarighet. Märket är så omhuldat att det finnas personer som satt igång med tillverkning av delar till i princip alla modeller.

Att köpa en gammal Indian är inget reservdelsproblem.


 Sid 21

 

English version

Tillbaka


Okänd

Okänt märke. Ref 1

Okänt bygge.


 Sid 22

English version

Tillbaka

Supreme GB/Sverige

Supreme i Rydaholms museum. Ref 1
Supreme i Rydaholms museum.


Länkar

Rydaholms Museum

Supreme Jönköping. Ref 1
Supreme Jönköping. Ref 1

Supreme 172 cc 1928.
En lokalt sammansatt mc cykel med köpt utrustning, som motor och hjul. Vanligtvis hade man vid dessa typer av motordrivna cyklar tillverkat ramen själva. Detta har inte gjorts här utan man har troligen bara monterat in en motor. Man kan se det som ett försök att komma igång med tillverkning. Cykeln härstammar från OK Supreme i England och har en Precision motor. OBS texten Jönköping under namnet Supreme.


 Sid 23

English version

Tillbaka

Sun England 1911 - 1961

Raleigh 1899 - 1905 1919 - 1933 1968 - 1967

Länkar

Raleigh

Sun. Ref 1
Sun. Ref 1

Sun 1911 - 1961.
Detta är den första modellen (eller hembygge) av Sun och motorn kommer från en utomstående tillverkare som hette Precision på 270 cc. Kom på 20-taler med en slidmatad tvåtaktare. Tillverkningen upphörde 1932, men återupptogs 1948 och företaget/namnet köptes 1961 av Raleigh. Dock ej någon mer tillverkning.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Raleigh. Ref 1
Raleigh. Ref 1

Raleigh 1899 - 1906, 1919 - 1933 1958 -1967
Hade en tillverkning som svängde mycket. Startade redan 1899 med en MC som hade Schwann motor med vakuumstyrt insug. 1905 stoppades tillverkningen. Den återupptogs sedan 1919 efter kriget. Man använde utomstående tillverkare av motorer och växellådor. 1933 stoppades produktionen åter. Mopedtillverkning kom igång 1956 med egna konstruktioner. All tillverkning upphörde 1967. Raleigh började som cykeltillverkare. Läs om detta på Hjorteds mopedmuseum.


 Sid 24

English version

Tillbaka

FN Nordstjernan

Länkar

FN History

FN History 2

FN Nordstjernan. Ref 1.
FN Nordstjernan. Ref 1.
 
FN 1902-1965

FN var ett företag som nästan låg vägg i vägg till Sarolea i den Belgiska staden Herstal.

Man började med att tillverka tyngre krigsmaterial. Här drog man, igång liksom vad alla andra tillverkare av mc gjorde, med cyklar.

FNs cykel hade den egenheten att den drevs av kardan istället för kedja. Denna cykel kom till 1898. Den första motorcykeln kom 1901.

 Den hade en 133 cc motor och drevs av en nitat läderrems "kedja". Motorvolymen ökade successivt från 133, 188, 300, 347 fyra cyl. 1905, till en motor på 748 cc. Den kallades följaktligen för typ 700. FN är känd för den ovanliga framhjulsfjädringen som kom efter kriget. Det var en konstruktion man fått från Schweiz.

1959 tillverkade man sina egna mopeder med ett flertal olika namn som t.ex. sportmodellen Rocket. Tillsammans med Sarolea tog man fram en typ S.

1967 lämnade den sista mopeden FN:s tillverkning.


 Sid 25

English version

Tillbaka

Eiber 1924 - 1938

Eiber story. Ref 1
Eiber story. Ref 1
Eiber. Ref 1
Eiber. Ref 1
Eiber

Ingenjör Nils Eiber, som under 1920-talet startade Svensk Motorindustri i Örkelljunga för att tillverka motorcyklar och lättviktare, dvs cyklar med hjälpmotor. Men det var depression och kärva tider kom och tillverkningen fick läggas ned.

Ingenjör Eiber flyttade nu till Stockholm och öppnade en verkstad vid Kungsholmsstrand i närheten av S:t Eriksbron, där man specialiserade sig på svarvning och fräsning av kugghjul och andra maskindetaljer.

Jämsides med denna tillverkning började ingenjör Eiber tillverka sina tävlingsmotorer i början på 30-talet. Denna tillverkning omfattade både en 500-kubiks och en 1000-kubiks motor. Den senare levererades även som utbordare i några exemplar.


Eiber

Eiber fabriken tog 1926 fram en motorcykel på 250cc med deras egen motor.

Det var Svensk Motorindustri i Örkelljunga. Cykeln kallades för spjällstaketet, då den var ihop skruvad med bult och raka rör.

Eiber-motorn var en mycket avancerad konstruktion och de resultat, som uppnåddes med densamma måste betraktas som mycket bra.

Särskilt om man tar i betraktande att hela motorn inklusive toppen var utförd i enbart järn.

Om Eiber fått resurser att modernisera och utveckla sin motor, skulle den ha blivit en allvarlig konkurrent till både SRM, JAP och sedermera även ESO-Jawa.

Man kan nog inte säga, att Nils Eiber tillverkade sina motorer som ren hobby. Hans avsikt var säkerligen att göra motorn och sina konstruktioner välkända genom utmärkta tävlingsresultat, så att han sedan skulle kunna vidareutveckla sina idéer.

Han var på god väg att lyckas härmed, men Nils Eiber fick aldrig njuta lönen för sin möda. Han mötte döden i en bilolycka 1935, mitt uppe i sin skapargärning och resultatet av allt hans arbete rann ut i sanden, liksom för så många andra under depressionstiderna. 

Samma år köptes Eiber mc av NV Nymans i Uppsala. 1927 började man att endast köpa motorn. Detta gjorde att Eiber gick i konkurs pga för liten omsättning. Företaget övertogs av Suecia som fortsatte med större maskiner, mest för tävlingsbruk.

Den mest kända Eiber MC i Sverige finns på MC museet i Surahammar eller Mc museum Falköping och är före detta Harry "Professorn" Lundbergs gamla tävlingsmaskiner.


Eiber

Eiber fabriken tog 1926 fram en motorcykel på 250cc med deras egen motor.

Det var Svensk Motorindustri i Örkelljunga. Cykeln kallades för spjällstaketet, då den var ihop skruvad med bult och raka rör.

1935 köptes Eiber mc av NV Nymans i Uppsala. 1927 började man med att endast köpa motorn. Detta gjorde att Eiber gick i konkurs pga för liten omsättning. Företaget övertogs av Suecia som fortsatte med större maskiner, mest för tävlingsbruk.

Den mest kända Eiber MC i Sverige finns på MC museet i Surahammar eller Mc museum Falköping och är före detta Harry "Professorn" Lundbegs gamla tävlingsmaskiner.


Sid 26

English version

Tillbaka

Suecia 1928 - 1940

Suecia info.Teknik på farfars tid. Ref. 1
Suecia info.Teknik på farfars tid. Ref. 1


Eds museum

Suecia. Ref 1 Suecia var en Svensk tillverkare känd för sina goda tävlingsegenskaper. Vanligtvis försedda med JAP motorer.


Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:
Referens 1: © Björn Bellande bjorn.bellander(at)telia.com
Referens 33: Bengt Weberg Borgeby © Gert Ekström
Bäst i Internet Explorer 6.0 eller senare.
Bäst i upplösning min 1024x768. Min färger 256.
För video är Windows Media Player och Nero player provade.

© Copyright Björn Bellander 2006-