Jag har länge planerat denna sida och sökt efter eventuell ägare till Bilparaden ur vilken dessa bilder är tagna.
Jag har varit i kontakt med Allers ett flertal gånger men de svarar att man ej tar något som helst ansvar.
Samma sak gäller för både Classic Motor och Nostalgia vilka har använt enstaka bilder i sina nummer.
På detta sätt tycker jag att tillräcklig möda har gjorts för att eventuellt nå en eventuell ägare.

Serien presenterades 1947 och bladen har sedan dess, av lyckliga omständigheter, förvarats i mina före detta föräldrars lådor vilka jag övertagit.

Det visade sig vid upplägg av sidan att den skulle bli alltför tung, varför jag delade upp bilderna på 3 sidor. Därav färgerna på länkarna till varje bilmärke. Detta gör att man hoppar mellan tre olika webbsidor. Röd markering är sida 1, blå sida två och vit sida 3. Dock blir det ändå tungt mest pga att jag ville ha stora bilder samt att texten skulle stå med. Den måste vara stor så att det blir läsbart. Att välja en stor bild liggande bakom tyckte jag skulle bli för omständigt och många skulle inte bry sig. Hastigheten ökar dock alltefter din dator minns sidorna.

Med förhoppning att serien skall ge nytt nöje åt många som känner för den tiden.

Åter