Chaparral entré. Ref 1
Chaparral entré. Ref 1
Chaparral MC museum
Text, bilder Björn Bellander aktuella 1998, 2007, 10, 15, 16
11 sidor. Museum stängt.
Chaparral officiell webbsida  Tillbaka   Engelsk version
sedan 060105
Uppdaterad
2021-06-12
Björn Bellander

 
Se även mina webbsidor med
Chaparral Bil, Chaparral Bil galleri, Chaparral MC galleri, Chaparral meeting 98 galleri, Chaparral ovrigt
AJS  Triumph  Allon  ABC  New Hudson  Sarolea  Klement  FN  EBE  Henderson Exelsior, 2015Links
sid 1
skapad 131026

Engelsk version

Tillbaka


AJS


AJS 1928 på Torsong museum. Ref. 1
 AJS 1928 på Torsong museum. Ref. 1
AJS. Ref. 1

AJS. Ref. 1

Länkar

AJS History

A.J. Stevens

AJS Motorcycles

AJS Vintage

 

AJS. Ref 1
AJS. Ref 1
 
AJS Story

1931 kom A.J Stevens Motorcycle Ltd. Wolverhampton i ekonomiska svårigheter och köptes upp av Collier & Co i London. Där tillverkades Matchless motorcyklar.

Men mycket hade ju hänt före detta. Redan 1874 registrerades Joseph Stevens & Co. Det var ett företag som tillverkade alla sorters skruvar och mindre detaljer i järn och mässing. Förutsättningarna var alltså perfekta för att man, när explosionsmotorn kom skulle kunna sätta igång att tillverka något slags fordon.

Familjen var stor med 9 barn och även i föregående generation var det gott om arvingar. Man skall också veta att en tillverkare på denna tid måste kunna gör alla sorters specialgängor då gängstandard för Whitfords gänga inte blev officiell standard förrän 1841 och i allmänt bruk ca 1860. Gängor var mycket viktiga för den tidens spinnerimaskiner.

Äldste sonen Harry var den som skulle sätta fart på firman i rikting mot motorfordon. Han importerade en motor från Amerika 1894 som hette Mitchell. Denna motor var inte bättre än att den fungerade ibland.

Detta passade inte de krävande ingenjörerna Stevens. Alltså måste man förbättra den. Detta arbete sattes igång och 1897 var man färdiga med en förbättrad motor som gav 1.75 hp.

Man förstod att med hjälp av motorer kunde man driva många olika sorters maskiner i en verkstad. Harry däremot såg potentialen i att montera motorer på cyklar som vid denna tid var mycket populära.

Man startade nu en firma som skulle ta hand om detta. Stevens Motor Manufacturing Co. I deras gamla verkstad fanns en BSA cykel. På denna monterade man Mitchell motorn för att testa sina ideer. Under tiden levererade man den förbättrade motorn till Wearwell Cycle Co dit man också levererade mängder av detaljer som ekrar, skruvar och andra detaljer till trampcyklar.

Denna firma drevs av William Clark som förstod att han kunde tjäna mer pengar om han sålde cyklar med monterad motor.

Stevens Motor fick order om leverans av motorer sedan man visat upp BSA-cykeln.

Den cykel som  nu såldes kallades för Wearwell-Stevens Motor Bicycle. Den hade en mekanisk avgasventil och en automatisk insugningsventil. Från 1902 förbättrades motorn årligen och man ville nu liksom Wearwell göra sig en egen motor-cykel. Den kompletterades med en trehjuling 1903.

Under en period av nedgång i den allmänna ekonomin, blev man tvungna att skilja skruv företaget från motordelen för att det inte skulle påverkas om motor företaget skulle läggas ned. Dock klarade det sig bra tills deras största köpare Wearwell lades ned på grund av att pengarna spelats bort.

Detta var orsaken till att Stevens skapade ett nytt företag som fick heta A. J. Stevens Company Ltd. Detta blev förkortat AJS. Nu rullade tillverkningen på och framgångarna på tävlingsbanan var stora. Man hade till slut 114 världs rekord med AJS cyklar.

Man beslutade också att under andra hälften av 1920 börja tillverka bilar och bussar. Detta varade fram till 1931 då depressionen slog till ordentligt och man blev tvungna att sälja AJS och företaget till Collier & Son som ägde Matchless Motor Cycles. Bil och buss tillverkningen gick till Crossley Motors. Stevens Screw Co behöll man tills vidare.

Hos Collier blev AJS det namn som användes när en tävlingsmaskin skulle säljas. Därav kom namnet att sakta dö ut på den allmänna marknaden, medan Matchless blev den cykel som gick ut i mängd.

Collier ändrade sedan sitt företags namn till AMC och senare i början av 70-talet blev det Norton Villiers. Nu svängdes produktionen till Cross/Scrambler maskiner under entusiasten Fluff Brown som var deras försteförare. Hans son har sedan återskapat namnet AJS för att sälja allt från Touring till Cross motorcyklar.

Hur gick det nu för skruv företaget. Familjemedlemmarna Jim och Joan beslöt att för 1991 fortsätta i liten skala som Stevens Screw Co. och detta varar tills man säljer eller lägger ned.


sid 2

Engelsk version

Tillbaka


Triumph P1925


Triumph P1925 på Hoting MC museum. Ref 1
Triumph P1925 på Hoting MC museum. Ref 1
Triumph. Ref. 1
Triumph. Ref. 1
Triumph race. Ref. 1
Triumph race. Ref. 1

Länkar


Triumph historia

Triumph models

Bilsportmuseum

  Triumph P1925. Ref 1 
Triumph P1925. Ref 1
 
Triumph 1885-1983, 1990-

Triumph härstammar egentligen från en tysk köpman, Sigfried Bettmann, som invandrade till England från det Tyska Kejsardömet.

Här öppnade han en import och exportfirma 1883, som 1885 döptes om till Triumph Cycle Company.

Fabriken lades i industristaden Coventry. Han startade också TWN i Tyskland. 1902 producerades den första motorcykeln med Belgisk motor.

Triumph har en mycket brokig historia och gick bl. a i konkurs under mellankrigsperioden. Bettman försvann ur styrelsen 1933 och Jack Sangster köpte bolaget 1936.

Adler fabriken i Tyskland slogs sig ihop efter kriget med Triumpf och tillverkade bl.a. skrivmaskinen Trumpf-Adler.

Under den period efter WWII då Engelsmännen lärde japanerna det sista till en motorcykel. Hur man bygger en ram, utkonkurrerades hela den engelska MC-industrin.

Trots statliga pengar och sammanslagningar lyckades man inte hålla produktionen uppe.

Som sista spik i kistan vägrade de engelska fackföreningarna att låta företaget slå samman sin produktion och företaget Triumph-Norton-Willers gick i konkurs 1983. Då märket Triumph blev kvar i privat ägo kunde  nytillverkning startas 1990.


sid 3

Engelsk version

Tillbaka


AllonFotplatta till Allon. Ref 1
 
Fotplatta till Allon. Ref 1
Allon. Ref. 1

Allon. Ref. 1

Länkar

Allon timeline
 

Allon. Ref 1
Allon. Ref 1
Allon

Alldays & Onions byggde motorcyklar i Sparkbrook England mellan åren 1903 till 1915. Man köpte bl.a. motorer från Villiers.

Firman kan hänföras så lång tillbaka som till 1800-talet, som Alldays & Onions Pneumatic Engineering Company i Birmingham. Man byggde först bilar 1898 och deras första mc kom 1903.

Efter 1915 flyttade man till Small Heath och marknadsförde en ny mc under namnet Allon fram till 1927. 

Under WWI byggdes främst mc:s. Företaget bytte seda namn till Alldays Peacock under 1980-talet.

Enfield Motor hade en mer än tioårig födelseprocess med början sista årtiondet på 1800-talet.

Denna slutade med konkurs 1907. Konkurser är ju en möjlighet för andra att billigt förvärva en tillverkning.

Alldays and Onions, ett namn som antyder en importfirma.  Denna importfirman köpte in företaget Enfield som gjort konkurs.

1910 började man tillverka cyklar med, som de flesta, en importerad motor. I detta fall Motosacoche och senare JAP-motorer.

 

sid 4

Engelsk version

Tillbaka

ABC

ABC. Ref. 1

ABC. Ref. 1
ABC. Ref. 1
ABC. Ref. 1

Länkar

ABC MC

ABC bilder

ABC engine pic.

All British Engine

ABC MC brand

Granville Bradshaw

Torodial motorer

MC med Bi-rotary motor
 


 

ABC. Ref 1
ABC. Ref 1
 
ABC

Motorcykeln ABC hade flera konstiga vägar under sin livstid. Det började 1912, eller kanske tidigare, med att företaget All British (Motorcycle) Co startades av Ronald Charteris.

Här skulle man konstruera och producera en kolvmotor. Det hette så på den tiden. Som bästa vän och designer var Granville Bradshaw med på ett hörn. Det var han som skulle göra jobbet.

Granville var en av den tidens främsta konstruktörer. Man skall komma ihåg att han låg långt före med sin konstruktioner. Det fanns inte produktionsutrustning att tillverka hans idéer. Därför visade det sig att hans konstruktioner ej höll måttet.

Granvilles fick först i uppdrag att konstruera en del detaljer till en Douglas maskin. Detta blev lyckat och cykeln satte ett nytt rekord på Brooklands banan.

Hans mest framstående motorkonstruktion togs fram 1920. Den  blev en två cylinders motor med motliggande cylindrar.

Denna användes sedan i alla ABC maskiner. Det anses också på olika håll att denna motor gav BMW:s Max Friz idén till deras motor. Han gjorde BMW-motorn 1926.

Nu etablerade sig ABC i Hersham. WWI bröt också ut. Bradshaw hade sedan tonåren varit intresserad av flyg. Han hade konstruerat ett plan, Star Aircarft. Han flög också detta plan själv. Motorn på modet var rotationsmotorn. Denna engelska motor gjordes av Bradshaw.

Produktionen togs om hand av ett flygföretag Sopwith. Tyvärr var inte denna motor tillräckligt hållbar, men monterades i mängder av plantyper som t.ex. Sopwith Camel. Det var ett känt plan under WWI. Läste man Biggles var detta det bästa planet på västfronten. Planet hade en motor som hölls mycket högt, men ändå var en osäker tillgång. Problemen var så stora att utvecklingen togs över av RAE, som låg på Farnborough. Sopwith Camel fick istället den Franska Clerget eller Rohne motorn. ABC ingick som fristående i Sopwith och tillverkade en mindre mängd mc:s under kriget.

Efter kriget försvann ju behovet av plan och rotationsmotorer. Sopwith sökte nu en produkt att sysselsätta det stora antalet anställda.

Man köpte nu ABC tillverkaren, som ju legat i "träda" under kriget. Nu kom den nya 2 cylinders motorn 1919. Denna mc-cykel var en konstruktion av sin tid, men dock mycket avancerad.

Motorn hade toppventiler och cykeln fick framgaffel med bladfjäder. Även bakhjulet var upphängt med bladfjäder.

Till skillnad från blivande BMW drevs den av kedja. Någon kickstart fanns ej utan man fick springa igång cykeln. Genom utveckling tillkom det förstås modern utrustning.

Sopwith skulle tillverka den och ca 3000 exemplar tillverkades. Man hade dock ingen kontroll på kostnaden. Maskinen såldes först för £70 men priset steg snabbt till £160, men man behövde £300. Företagets kultur var  sådan att man ej brydde sig om kostnader. Det var ett resultat från tillverkningen av material under kriget.

Oändliga driftstörningar på motorn gjorde att försäljningen rasade. Detta drog med sig att Sopwith som företag lades ned.

Ägaren startade dock ett nytt flygföretag Hawker. Detta företag producerade till WWII ett berömt jaktplan, Hawker Hurricane och senare reaplanet Hawker Hunter.

ABC gjordes nu om till ett företag för att producera flygmotorer, mindre bilar och motorcyklar. Grunden till detta var den 2 cylinders luftkylda motorn.

Motorcykeln ABC lades ned 1923 och Bradshaw blev en fristående konsult. Detta gjorde att han kunde sälja sina konstruktioner. Först fick han i uppdrag att göra en motor till Panther mc. Dock vad han mest tjänade pengar på var hans spelmaskiner.

Efter WWII arbetade Bradshaw med udda motorkonstruktior. Dessa börjar idag på 2000-talet komma så långt att de kan bli kommersiella. Det var så kallade torodial motorer. Se länk.

Bradshaw hade fantastiska idéer men få kom så långt att det blev kommersiella. På Malmö Tekniska musem finns en slidprovmotor avsedd till B17. Se även länken Birotary. Denna typ av motor har dock mest kommit till användnig för hydraulmotorer.

Bradshaw sålde tillverkningsrättigheter till Gnome & Rohne i Frankrike. Här tillverkade man sin version av Bradshaws motor fram till 1925. Även i Berlin fanns det en licenstagare av ABC, dock utan samarbete med Bradshaw.

Granville Bradshaw levde till 1969. 


sid 5

Engelsk version

Tillbaka


New Hudson

New Hudson. Ref. 1
New Hudson. Ref. 1

Länkar

New Hudson


 


 

New Hudson. Ref 1
New Hudson. Ref 1
 
New Hudson

Detta märke började som många andra att producera cyklar. Deras fabrik var placerad i Birminghams industridistrikt.

Mannen bakom hette Georg Patterson och han startade 1902. Dock lyckades han inte tillfredställa sina kunder och produktionen låg nere till 1910. Under WWI låg all tillverkning nere.

New Hudson var alltid noggrann med att visa sig på tävlingar för att försöka göra bra resultat. Detta lyckades dock inte alltid då man inte alltid hade tillräckliga finansiella resurser.

Sedan 1932 när depressionen slog till i världen upphörde mc tillverkningen. För att i alla fall få in lite pengar forstsatte man med cykeltillverkning. Man tillverkade också delar till bilar som Girlings bromssystem.

Under WWII startade man tillverkning av lättare mc med 98 cc Villiers motor. Cykeltillverkningen köptes av BSA 1943. Dessa tillverkades dock med namnet New Hudson. Man förlorade support tillverkningen av biltillbehör samtidigt som Girling köptes upp av Lucas.

Kvar var nu, 1957, endast mc lagret i New Hudsons namn, dock att delarna tillverkades av BSA.


sid 6

Engelsk version

Tillbaka


Sarolea
 
Sarolea. Ref. 1

Sarolea. Ref. 1

Länkar

Privat Sarolea
 


 

Sarolea. Ref 1
Sarolea. Ref 1
 
Sarolea 1850-1956

Sarolea grundades 1850 som en firma som tillverkade vapendelar och cyklar av Joseph Sarolea. Han dog 1894 men ersattes av en driftig man som drev firman ända fram till 1949. Under mellankrigsperioden tillverkades en mängd olika modeller i storlekarna 350 till 600 cc.
Dessa återkom efter WWII men då hade luften gått ur Sarolea och en sammanslagning med FN kom till stånd. Under den perioden försvann märket Sarolea, för att helt ha försvunnit i mitten av 1950-talet.

I Sverige var det Fleron med sin grundare Axel Löfström som var importör.


sid 7

Engelsk version

Tillbaka


Klement

Klement. Ref. 1
Klement. Ref. 1
Klement. Ref. 1
Klement. Ref. 1

Länkar

Laurin &  Klement

Vaclav Klement

Vaclav Laurin

Klement. Ref 1
Klement. Ref 1
 
Denna mc kan jag ej säkert identifiera. Kanske är det en Klement. Om det är så har den samband med Skoda fabriken.
Vaclav Klement arbetade där och tog fram bl. a. mc:s.
Vaclav Laurin och Vaclav Klements företag blev senare Skoda.

 

sid 8

Engelsk version

Tillbaka


FN

FN. Ref. 1
FN. Ref. 1

Länkar

FN History

FN Motorcycles

 


 

FN. Ref 1
FN. Ref 1
 
FN 1902-1965
FN var ett företag som nästan låg vägg i vägg till Sarolea i den Belgiska staden Herstal.

Man började med att tillverka tyngre krigsmaterial. Här drog man, igång vad alla andra tillverkare av mc gjorde, med cyklar. FNs cykel hade den egenheten att den drevs av kardan istället för kedja.

Denna cykel kom till 1898. Den första motorcykeln kom 1901. Den hade en 133 cc motor och drevs av en nitat läderrems "kedja".

Motorvolymen ökade successivt från 133, 188, 300, 347 fyra cyl. 1905, till en motor på 748 cc. Den kallades följaktligen för typ 700.
FN är känd för den ovanliga framhjulsfjädringen som kom efter kriget. Det var en konstruktion man fått från Schweiz.

1959 tillverkade man sina egna mopeder med ett flertal olika namn som t.ex. sportmodellen Rocket. Tillsammans med Sarolea tog man fram en type S.

1967 lämnade den sista mopeden FN:s tillverkningsband.


sid 9

Engelsk version

Tillbaka


EBE

En tidig EBE från Gråfors samlingar. Ref 1
En tidig EBE från Gråfors samlingar. Ref 1
EBE. Ref. 1
EBE. Ref. 1


Länkar
 

 

EBE. Ref 1
EBE. Ref 1
 
EBE

I Åmål kunde man 1923 se en EBE 500 cc med sidovagn komma rullande. Det var Selma Danielsson som åkte omkring året runt. Dock var inte en 500 det som EBE under sin 10-åriga historia skulle göra sig ett namn med.

EBE är motorcykelhistoria i det att KG Lindqvist från Gävle konstruerade en påhängsmotor för cykel 1917, som kallades för EBE.

Han fick hjälp av SEM-Disponenten att starta upp tillverkning. Motorn var en fyrtakts motor och hade frikoppling vilket  inte alla motorer hade på 10-talet.

Denna påhängsmotor var så intressant att de 2 svenska prinsarna Carl och Bertil köpte var sin cykel.

Detta skedde ju under WWI och företaget gick i konkurs 1921. Dock startade man upp igen 1922.

Man hade nu en ny ramkonstruktion och pga detta vägde cykeln endast 47 kg.

EBE Sport på Eds MC museum. Ref 11924 hade man tagit fram en 175 cc motor som bl. alla andra även Prins Carl och Bertil skaffade sig 1926. (EBE Sport på Eds MC museum. Ref 1).

Man vann många tävlingar med dessa motorcyklar och en av förarna var ägarens son Henry. Han hade både ett svenskt och skandinaviskt rekord. Även en utomstående förare Rolf Gülich hade stora framgångar med en EBE.

EBE fabriken kunde ej överleva bara på mc försäljning så man åtog sig andra maskin mekaniska uppdrag. Fjädrar tillverkades till Ford, bussar och lastbilar.

Till  ingen nytta EBE-verken gick i konkurs 1929.

KG Lindqvist tappade inte orken utan hade andra idéer, bl.a. tillverkade han båtmotorn Triumf 1933. Han söner bildade 1935 företaget Bröderna Lindqvist motorfabrik, som idag heter Componenta. Som alla landsortsföretag skall man flytta till annan ort.


sid 10

Engelsk version

Tillbaka


Excelsior

Excelsior. Ref. 1
Excelsior. Ref. 1
Excelsior. Ref. 1
Excelsior. Ref. 1
Excelsior. Ref. 1
Excelsior. Ref. 1

Länkar
 


 

Excelsior/Hendersson. Ref 1
Excelsior/Hendersson. Ref 1
 
Henderson/Excelsior USA

William Henderson var en av bröderna vars far var vice president i Winton Motor Car Company. Här fick William sin utbildning och intresserade sig för motorcyklar.

Hans far var inte alls road av detta hans intresse, utan menade att det fanns inga pengar i den verksamheten. Trots detta fick han pengar från sin far att starta sitt företag Henderson & Co. Här byggde han sin fyrcylindriga motor vilken monterades i en mc ram.

Produktionen var dock blygsam och när hans koncept började slå igenom insåg han att man behövde mer kapital och produktionsresurser. Han sålde därför sin motorcykelkonstruktion till Excelsior i Chicago.

William blev här chefs ingenjör. Men mot slutet av 1918 tröttnade bröderna på Excelsior och startade sitt eget företag ACE i Philadelphia. 

Här byggde han 1919 en ny fyrcylindrig motorcykel som inte fick ha något gemensamt med hans gamla konstruktion. Det lyckades bra och framtiden såg ljus ut. Dock omkom William i en bilolycka 1922 då en annan bil körde på hans motorcykel vid en testkörning. Detta kom mycket olägligt då man just var färdig att lansera flera nya modeller.

Nu visade det sig hur viktig William var för företaget då det sakta gick  utför för ACE. Till slut såg man ingen annan råd än att sälja och det blev Indian som 1926 köpte tillverkningsrätterna. Hendersons mc byggdes nu med namnet Indian fram till 1943.

Hos Henderson arbetade en svensk med tävlingsorganisationen, Helmer Pettersson. Han skulle senare på 30, 40 och 50-talet vara med att ta fram Volvo och även PV 444.


sid 11

Engelsk version

Tillbaka


Chaparral museum 2015
MC delen

Mopeder. Ref. 1
Mopeder. Ref. 1Översikt. Ref. 1
Översikt. Ref. 1
Översikt. Ref. 1
Översikt. Ref. 1
Översikt. Ref. 1
Översikt. Ref. 1
Mopeder. Ref. 1
Mopeder. Ref. 1

Länkar
 


 

Den "moderna" delen av innehavet. Ref 1
Den "moderna" delen av innehavet. Ref 1
MC på övre nya planet. Ref. 1MC av märket Ural. Ref. 1
MC på övre nya planet. Ref. 1. MC av märket Ural. Ref. 1
En svensk militär Monark. Ref. 1Gamla tiders hembyggda speedway maskiner fanns. Ref. 1
En svensk militär Monark. Ref. 1, Gamla tiders hembyggda speedway maskiner fanns. Ref. 1
 
Jag delar in museet i den gamla delen som var mycket genomtänkt. Och de nyanskaffade mc:s. Den gamla samlingen var flyttad men stod fortfarande i gamla delen. Man tycks inte ha bestämt hur man skall ha det. Den ursprungliga samlingen visas ovan separat.
Översta bilden visar mc:s från 60-talet och senare. Man hade även ett antal hojar på den övre våningen.
Jag tyckte inte det var så intressant att det blev separata foton Dessa är de tre följande bilderna. Dessa är en Ural, tror jag, en Monark Blue Stinget 250 militär och en speedway hoj av gammalt datum, säkert hittad i det mörka Småland.
Resultatet har tyvärr blivit ett icke seriöst museum. Eller så vet Chaparral bättre vad deras besökare tycker är roligt att se.

Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bildspel
Bilregister
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Tornblom collection
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:   
Referens 1:
©Björn Bellander 
 bjorn.bellander(at)telia.com
 
Chaparall 2010 MC museum
omfattar 11 sidor.

© Copyright Björn Bellander 2006-