Entrébiljett till museet. Ref 1
Entrébiljett till museet.

Torsby Fordonsmuseum Frykenbilen
Text och bilder Björn Bellander  Bilder aktuella 2008
Officiell webbsida  7 sidor
Tillbaka  English version

Uppdaterad
2021-06-15

©Copyright
Björn Bellander

 
Se även mina övriga webbsidor om Torsby Fordonsmuseum
Frykenbilen galleri, Fordonsmuseum bilar, Fordonsmuseum bilar galleri, Fordonsmuseum MC, Fordonsmuseum MC galleri  LT-bilen  Lankar

Museitexten är omarbetad och anpassad till foton på denna webbsida. Info finns i boken Scania 100 år.


Sid 1

Created 140113

Tillbaka

English version

Frykenbilen 1928
på museet

Scania Vabis 1928 på Ådalen museum. Ref 1
Scania Vabis 1928 på Ådalen museum. Frykenbilens motor. Ref 1
Frykenbilens motor.Info text på museet. Ref 1
Info text på museet. Ref 1

Länkar

Frykenbilen

 
Den renoverade lastbilen efter renovering. 80% av bilen består av delar från den bärgade. Ref 1
Den renoverade lastbilen efter renovering. 80% av bilen består av delar från den bärgade. Ref 1
Frykenbilen

Scania Vabis lastbile av 1928-års modell, som vid plogning för en travbana 1936 på sjön Fryken gick igenom isen och sjönk på 67 meters djup.

Efter att ha legat där nära 49 år hittades och bärgades den som ett projekt genomfört av Nord Värmlands Veterantekniker. Motorklubbens medlemmar har sedan renoverat bilen, med ekonomisk hjälp av privatpersoner och företag, bl.a Scania-Vabis.

Som bilen nu står är ca 80% av delarna helt original, dvs att de klarat de många åren på sjöbotten på ett otroligt bra sätt.

1928 års Scania-Vabis.
Levererades till Övre Fryksdals vägdistrikt i Värmland. Under plogning 1936 på sjön Fryken, brast isen och bilen gick till botten med plog och allt.

De två i bilen klarade sig upp på isen innan den sjönk.

Efter 49 år på 67 meters djup, bärgades bilen av veteranklubben, som också renoverade den.

Data Chassityp: 3256. Axelavstånd: 3,8 m. Motortyp: 1544, 4 cylinders bensinmotor med toppventiler. Effekt: 50 hk. Cylindervolym 4,27 liter. Totalvikt: 4500 kg. Max last: 1400 kg. Leveranspris: 18500 Skr.


Sid 2

Tillbaka

English version

Frykenbílen 1928 på museet

Info text på museet. Ref. 1
Info text på museet. Ref. 1

Länkar

T-Ford på botten

Scania Vabis

Scania Vabis trucks

Scania Vabis Story

Philip Wersén

Södertelge Verkstäder

Lastbilen utställd i Torsby Fordonsmuseum. Ref 1
Lastbilen utställd i Torsby Fordonsmuseum. Ref 1
 
Den 27 februari hade chauffören Sven Ljungkvist och hans medhjälpare Axel Bredsberg i uppdrag att ploga upp en travbana på sjön Frykens is.

Då hände det att man kom över en råk ca hundra meter från land. Lastbilen började sjunka men inte fortare än att de båda i hytten kunde rädda sig.

Omedelbart efter olyckan påbörjades draggningen i vaken. Djupet vid innerkant av vaken var 35 m, vid ytterkant var det 70 m. Vid bärgningen konstaterades att bilen låg på 65 meters djup.

Draggningsförsöken pågick en vecka innan man gav upp försöken och bilen skulle nu få vila i 49 år.

Efter diverse sonderingar påbörjades sökningen genom draggningar sommaren 1982. Dock utan resultat.

Vintern 1983 förklarade sig en norrman vid namn Sigurd Hansen villig att ta upp bilen med hjälp av en strålkastaren och en specialkrok.

Våra Svenska vatten kan tyvärr inte jämföras med Norges. Den dåliga sikten stoppade försöket.

Under årens lopp har många haft funderingar på att försöka leta rätt på lastbilen och bärga den. Ingenting konkret hände dock förrän några medlemmar i Nord Värmlands Veterantekniker började intressera sig för fallet 1979.


Sid 3

Tillbaka

English version

Sista lyftet

Info text på museet. Ref. 1
Info text på museet. Ref. 1

 

 

 

Länkar

 

 

Lyftet upp på Olebykajen. Ref 1
Lyftet upp på Olebykajen. Ref 1
 
Det som resulterade i att lastbilen hittades var ett ytterligare försök i slutet av september. En magnetometer, som känner av metallföremål och en TV-utrustning

På grund av tidsbrist hittades inte lastbilen under de två dagar som TV-utrustningen var inhyrd. (ett bildäck, en stor Lake, en mjärde och hundratals stockar observerades).

Sommaren 1983 kompletterades draggningarna med en dykare. Lasse Eriksson från Stockholm skulle identifiera eventuella "napp". Detta arbetssätt visade sig dock fruktlöst på grund av den stora djupet.

Efter de misslyckade försöken med dykare rekommenderade Karlstads Dykarklubb genom Olle Bergö och Bent Eklund oss att hyra en specialutrustning från Undervattensfoto Sollentuna för fortsatt sökande sommaren 1984.

Denna utrustning bestod av en TV-skärm som placerades i båten samt en söksläde med en TV-kamera, som systematiskt släpas efter bottnen.

TV-kameran är försedd med styrmotorer, som manövreras från båten. Resultatet av sökandet visas på TV-skärmen och kan vid behov spelas in på en videobandspelaren.

I början av juni 1984 påbörjades sökandet. Det visade sig finnas mycket sjunktimmer på botten vilket försvårade sökandet.

En magnetometer inhyrdes från Bengt Börjesson Undervattensfoto i Sollentuna. Anders Liljestrand, Göteborg - expert på undersökningar med denna typ skötte utrustningen.

Efter några timmars sökande fick han en indikering ungefär där bilen borde ligga.

Efter ytterligare sökande med TV-kameran runt platsen hittades lastbilen efter mörkrets inbrott lördagen den 29 september kl. 19.32.

Sökandet och upphittandet är videobandat. Siktförhållandet var mellan 3 och 5 meter.


Sid 4

Tillbaka

English version

Vraket

Info text på museet. Ref. 1
Info text på museet. Ref. 1

 

 

 

Länkar

 

 

Bilen på kajen efter sista lyftet. Ref 1
Bilen på kajen efter sista lyftet. Ref 1
Bärgningen bestämdes äga rum på försommaren 1985.

En stor pontonflotte. Ett sk buntverk, 46 x 29 meter med två kraftiga wirespel påmonterade blev högkvarteret för bärgningen. Dessutom fanns TV/Video utrustning med undervattenskamera.

Det var planerat att en dykaren skulle gå ned och fästa linorna i bilen, men då kostnaden för en säker dykning låg på minst 10000 Skr för ett par nedstigningar, måste vi göra försök att med hjälp av TV-utrustningen fästa ett par kraftiga krokar i bilens ramparti.

Pontonflotten bröts delvis sönder under vintern 83/84 och måste genomgå en större reparation.

Kostnaderna för bärgningsprojektet till februari 1985 var cirka 17000 Skr förutom allt frivilligt arbete. Utöver detta kom så kostnader i samband med lyftet mm på minst 10-tusen kronor.

Bärgningen utfördes i två etapper:

1. Bilen lyftes upp till vattenytan och flyttas in på grunt vatten där den spänndes fast ytterligare för att sedan transporteras hängande under pontonflotten, till Olebykajen, en sträcka på 3 km.


Sid 5

Tillbaka

English version

Differentialen

Info text på museet. Ref. 1
Info text på museet. Ref. 1

 

 

 

Länkar

 

Bakaxeln efter renovering. Ref 1
Bakaxeln efter renovering. Ref 1
Renoveringen 1.

Lastbilen renoverades efter bärgningen genom att använda så många originaldelar som var användbara från bilen.

De delar som blev över var främst karosseriplåtar enligt bild på sid 7.

De största rostangreppen fanns på strålkastarna, som berodde på galvaniska strömmar mellan stål och mässingen i kylaren.

SKF-lagren i bilen var efter 8 års drift och nära 50 år under vatten fortfarande i fint skick.

Dessa lager kunde ha monterats in på nytt, men har istället valts ut som demonstrationsobjekt.

Den tunna plåten i skärmar och motorhuv var helt sönderrostad. För att bevara det som var kvar fraktades Scaniabilen samma dag till en tvätthall där den den spolades ren från slam och gyttja.

Korrosionsskador som ej äventyrar hållfasthet eller funktion har icke åtgärdats, då vi vill visa hur de många åren i vattnet påverkat materielen.

Tips om dessa delar kom in tack vare den stora publiciteten projektet fick.


Sid 6

Tillbaka

English version

3-vägstippen

Rengjorda kullager efter 8+49 år. Ref 1
Rengjorda kullager efter 8+49 år

 

 

Länkar

 

 

Trevägslyften som var intakt. Ref 1
Trevägslyften som var intakt. Ref 1
 
Renoveringen 2.

Sålunda var den hydrauliska 3-vägstippen intakt, några av däcken hade fullt lufttryck, flaket var fullt användbart, glödlamporna i strålkastarna lyste, batterierna var laddbara (2 st 6 volts, varav det ena tog emot laddning helt utan annan åtgärd).

Signalhornet tutade! sedan det torkats. Vidare kan nämnas att snöplogen var fullt brukbar då inställningsrattarna fugerade.

En hel del av den elektriska materialen, som t.ex. generator, magnet och startmotor kunde renoveras och finns nu åter på plats.


Sid 7

Tillbaka

English version

Överblivna delar till lastbilen. Ref. 1
Överblivna delar till lastbilen. Ref. 1

 

 

 

Länkar

 

 

Överblivna delar som ej kunde användas plockades ihop separat. Ref 1
Överblivna delar som ej kunde användas plockades ihop separat. Ref 1
Renoveringen 3.

När bilen stod på kajen var den en deprimerande syn. Den var naturligtvis bemängd med slam, och hytten som till största delen var byggd i trä hade delvis raserats.

Under renoveringen har de delar som ej gick att återanvända ersatts av andra  från nerplockade Scania lastbilar från olika delar av Sverige.

Den lastbil som nu visas på Fordonsmuseet är till 80% uppbyggd av delar från den bärgade bilen. Ett fantastiskt resultat av ett 5 årigt äventyr.

Från museet riktas ett stort tack till alla de som hjälpt till och bidragit med arbete och pengar till  detta projekt.


Andra museer i denna webbsida
Tillbaka

Museumlista
Adalen Bil MC museum
Arnold i Ramvik
Arsenalen pansarmuseum
Arvika bil mc museum
Assa museet Atvidaberg
AUDI Ingolstadt
Autoseum
Autostadt
Bugatti 2000
Bugatti 2018
Brooklands England
Beaulieu England
BMW
Bjorkenas mopedmuseum
Brosarp museistation
Bynanders Bil & MC
Chaparral bilmuseum
Duxford England
Dahlenmuseet Stenstorp
Enoch Thulin Landskrona
Eds Motorcykel museum
Falkopings MC museum
Flygvapenmuseum
Garagefynd Halsingl
Glasbruk
Grafors Samlingar
Grangesberg Nostalgi
Grangesberg Lokmuseum
Hannover Latzen Flygmuseum
Hassleholm fordonsmuseum
Hyttor o Jarnbruk
Haynes England
Hedemora MCmuseum
Holmgrens VW samling
Huskvarna Industrim
Hjorted Mopedmuseum
Harnosands Bilmuseum
Ivar Bil & MC museum
Karlskrona bilsportmuseum
Koping bilmuseum
Krylbo-Norberg jvg
Ladfynd Halsingland
Ladenburg
Malmkoping Militarmuseum
Mina Fordon
MotorTechnica
MC-Collection Sto
Malmo Tekniska
Mercedes Benz 2000
Mercedes Benz 2018
Motala museum
Munktells museum
Museumresan 2018
My ArtGlas samling
NSU 2018
Besok VM Otto Walz
Peugeot 2018
Porsche 2000
Porsche 2018
Regnsjo, SAF mfl bilar
Robothistoriska
Rydaholms bilmuseum
RossoBianco
Scania Industrimuseum
Skokloster museum
SSK-serien
SSK-ladbil
Surahammar MC
Soderhamn flygmuseum
Sinsheim 2000
Sinsheim 2018
Svedino bil museum
Sparreholm museum
Sagen Teknikmuseum
Storvik Prylmuseum
Svenska Ubatar
Torsong MC museum
Tekniska Stockholm
Torsby Fordonsmuseum
Teknik Farfars tid Helsing
Ullared bilmuseum
Utombordsmuseum Varb.
Volkswagen
Volvo Industrimuseum
Veteran rallyn
Veteranmarknader
Ziegenhagen

Andra sidor
Lumpen
Resor
Min släkt

Sveriges Järnvägsmuseum
Vasteras Flygmuseum
Hagfors Industrimuseum
Karlskrona Marina

Bilder från följande ägare har använts i bjorns-story.se med vederbörligt tillstånd:   
Referens 1: ©Björn Bellander  bjorn.bellander(at)telia.com
 
Webbsida om Torsby Fordonsmuseum
7 sidor.

© Copyright Björn Bellander 2006-