Websideförklaring 20060105

Idén till denna webbsida har jag haft ända sedan år 2000 då Aros Motorveteraner ordnade en museiresa till Tyskland. Alla de över 500 bilder jag tog då har jag haft i mina datorer och regelbundet tittat på. Dvs bilderna har växlat i skärmsläckaren. På så sätt har jag hållit mig uppdaterad om resan. Noterbart är också att alla museer som jag planerar att skriva om, är inte virtuella för mig utan jag har besökt dem alla.

Detta har nu lett fram till att göra en webbsida om Björn Bellander och vad han har gjort i sitt liv. Endast intressanta och snälla saker, sånt som var förargligt och roligt. Jag började med att gör upp rubriker. Efter ett tag blev det många sådana. En uppdelning var nödvändig. Naturligtvis är det som hänt senare i mitt liv mest aktuellt. Dock skall jag försöka lägga vikt vid sådant som med dagens mått mätt är gammalt. Jag startade med museerna. Hade tidigare fått tillstånd från flera i Tyskland att använda deras bilder. Det visade sig bli ganska omfångsrikt. Denna min hemsida kommer att vara aktiv länge.

Jag gjorde en research på webben vad som fanns av den idé jag hade. De äldsta personer som jag hittade var i 50-årsåldern. Här fanns det ett antal bilder på en sida om en semester eller liknande. Alltså låg jag ganska rätt, även om någon 100%-ig genomgång ej kunde göras. En annan sak som jag hade bestämt. Bilderna skulle kompletteras med min personliga text kring fotot. Detta förekom inte alls. Nåja text som "Det här är Kalle". Jag ville också försöka binda allting till namn och årtal. Beträffande text tycker jag att man använder alltför liten texthöjd. Förstår ej varför. Dessutom grötar man ihop allting så att det inte går att hitta saker. Informativ text skall stå till höger eller mitten och länk text skall stå till vänster eller höger. Jfr Aftonbladets webbsida.

Jag började med att scanna alla mina svartvita bilder och de färgbilder som ej redan var digitaliserade. Nästa steg är att gå igenom alla negativ, vilket kräver en adapter till scannern.

Mitt stora problem är att jag ej hade någon erfarenhet av att göra en smashig sida. Ett annat är att i texten försöker jag hänvisa till respektive land från den tiden, då Europa ändrat sig så mycket, sedan början av 1900-talet. När jag undersökte webben insåg jag snart att det viktigaste var inte innehållet, utan om man gjort en snygg layout. Dock vill jag ha ordning och reda, lätt att hitta, vissa saker står alltid på samma ställe osv. Härav följer att mina förstasidor kommer att ändras alltefter som mitt kunnande i Frontpage 2003 djupnar.
Sedan gäller det att leva upp till ovanstående!

Vad tycks om min gamla Ferrari på Karlskoga 1966 som bakgrund?

Till förstasida